การศึกษาทั้งหมดไม่ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

การศึกษาทั้งหมดไม่ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

แม้ว่าการศึกษาบางชิ้นแสดงให้เห็นว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอน-ฮอดจ์กินส์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในหมู่เกษตรกรที่ใช้สารเคมีทางการเกษตร แต่การศึกษาล่าสุดและใหญ่ที่สุดไม่ได้ยืนยันเรื่องนี้ “การศึกษาด้านสุขภาพการเกษตร” ในสหรัฐอเมริกาซึ่งตีพิมพ์ในปี 2560 รายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบสุขภาพของผู้ใช้ยาฆ่าแมลงประมาณ 54,000 ราย โดย 82% ของผู้ที่ใช้ไกลโฟเสต ไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างการใช้ไกลโฟเสตกับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดใดๆ 

มีการโต้แย้งว่าแม้ไกลโฟเสตเองอาจไม่มีปัญหา 

แต่การเตรียมการเชิงพาณิชย์มีสารเติมแต่งต่างๆ เช่น สารลดแรงตึงผิว เพื่อให้สามารถแทรกซึมได้ดีขึ้น และเป็นส่วนผสมของไกลโฟเสตและสารเติมแต่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม การเตรียมการเชิงพาณิชย์ดังกล่าวได้รับการตรวจสอบในการศึกษาสุขภาพทางการเกษตร

แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าไกลโฟเสตเป็นสารก่อมะเร็งในคน แต่ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่จะเกิดอันตรายเมื่อได้รับสารในปริมาณมาก ด้วยการยอมรับของเขาเอง นายจอห์นสันจึงฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชหลายร้อยแกลลอนทุกสัปดาห์โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน ในวันที่มีลมแรง เขายอมรับว่าเคยถูกเคลือบด้วยละอองสารเคมี และครั้งหนึ่งเคยเปียกตั้งแต่หัวจรดเท้าเมื่อสายยางบนอุปกรณ์ของเขาทำงานผิดปกติ อย่างที่พูดกันบ่อยๆ ว่าไม่มีสารเคมีที่ปลอดภัยหรืออันตราย มีแต่วิธีการใช้ที่ปลอดภัยหรืออันตรายเท่านั้น

ในกรณีปัจจุบัน คณะลูกขุนได้รับอิทธิพลอย่างไม่ต้องสงสัยจากข้อมูลที่เปิดเผยเกี่ยวกับมอนซานโตที่เคยรู้ แต่ไม่ได้เปิดเผยว่าไกลโฟเสตในปริมาณมากอาจทำให้เกิดมะเร็งในหนู บริษัทอ้างว่าไม่จำเป็นต้องเผยแพร่เนื่องจากข้อมูลไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ มอนซานโตยังยิงตัวเองที่เท้าด้วยการสนับสนุนบทความเกี่ยวกับความปลอดภัยของไกลโฟเสตที่เขียนเกี่ยวกับผีมากเกินไป ข้อมูลนี้ไม่มีอะไรเป็นเท็จ แต่ไม่มีการเปิดเผยการมีส่วนร่วมของ บริษัท ในบทความ Monsanto ไม่ได้มีทูตสวรรค์คอยดูแล แต่ก็ไม่ได้มีลักษณะเฉพาะในเรื่องนี้อย่างแน่นอนเมื่อพูดถึงบริษัทขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นตลาดยา เครื่องสำอาง สารทำความสะอาด อาหารหรือยาฆ่าแมลง ผู้ผลิตมักจะพยายามแสดงผลิตภัณฑ์ของตนในแง่ดีที่สุดโดยมีจริยธรรมซึ่งบางครั้งก็ถูกซุกซ่อนอยู่ใต้พรม นั่นเป็นเหตุผลที่เราไม่เน้นการศึกษาเป็นรายบุคคลมากนัก อาศัยความเหนือกว่าของหลักฐานมากกว่า ในกรณีนี้ ความเหนือกว่าไม่สนับสนุนการอ้างว่าไกลโฟเสตเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์

เห็นได้ชัดว่า Mr. Johnson’s เป็นคดีความทางกฎหมายที่ซับซ้อน โดยมีทนายความทั้งสองฝ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเลือกและเลือกการศึกษาที่สนับสนุนข้อโต้แย้งของพวกเขา ในความคิดของฉัน วิทยาศาสตร์อยู่ข้างประโยชน์ของไกลโฟเสตที่มีมากกว่าความเสี่ยง แต่อารมณ์อยู่ข้างโจทก์ และเรามักจะเห็นว่าอารมณ์สำคัญกว่าวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ จำเลยในคดีนี้ มอนซานโต ถูกท้าทายอย่างยิ่งให้พิสูจน์ว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองของนายจอห์นสันไม่ได้เกิดจากไกลโฟเสต นั่นเป็นงานที่เป็นไปไม่ได้

โดย “เรา” เธอหมายถึงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเมล็ดพันธุ์จากทั่วโลก รวมทั้งแคนาดา สหรัฐอเมริกา และยุโรป ทุกคนทำงานเพื่อพัฒนาด้านสัณฐานวิทยาของเมล็ดพันธุ์ หรือการจำแนกเมล็ดพันธุ์

การระบุเมล็ดพันธุ์เป็นพื้นที่ของความเชี่ยวชาญที่กำหนดเอกลักษณ์ทางอนุกรมวิธานของพืชของตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ เช่น ครอบครัว สกุล และชนิดพันธุ์ การระบุเมล็ดพันธุ์เป็นสาขาเฉพาะทางของอนุกรมวิธานพืช การระบุเมล็ดพันธุ์ใช้เทคนิคการจำแนกที่คล้ายกับที่นักกีฏวิทยาใช้กับแมลง

การระบุเมล็ดพันธุ์ให้ข้อมูลที่สำคัญและสำคัญในการรับรองและคัดเกรดเมล็ดพันธุ์ และเป็นการทดสอบตามปกติสำหรับการบังคับใช้กฎระเบียบของเมล็ดพันธุ์ ข้อบังคับในการคุ้มครองพืช ข้อบังคับด้านสุขอนามัยพืช และการติดฉลากสินค้าโภคภัณฑ์

เป้าหมายของ ISMA คือการส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาทรัพยากร การแบ่งปันความรู้และความร่วมมือระหว่างผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสัณฐานวิทยาของเมล็ดพันธุ์และการระบุเมล็ดพันธุ์

องค์กรจะเป็นแหล่งความรู้และความเชี่ยวชาญด้านสัณฐานวิทยาของเมล็ดพันธุ์ทางวิทยาศาสตร์ เผยแพร่เครื่องมือระบุดิจิทัลเชิงโต้ตอบ และสร้างฐานข้อมูลการระบุเมล็ดพันธุ์สำหรับวัชพืช ชนิดพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และพันธุ์พืชป่า

“ISMA จะจัดหาเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้คนเชื่อมต่อและเผยแพร่ความรู้ของพวกเขาโดยตรงบนเว็บไซต์ของเรา” Wang กล่าว

SK: ความท้าทายที่สำคัญสำหรับผู้เพาะพันธุ์ชาในเคนยาคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นที่คาดการณ์ว่าพื้นที่ปลูกชาหลักจะมีช่วงฤดูแล้งเพิ่มขึ้นทุกปี อุณหภูมิที่อุ่นขึ้น และ/หรือปริมาณน้ำฝนที่รุนแรง ปรากฏการณ์นี้ซับซ้อนยิ่งขึ้นด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าความเครียดจากภัยแล้งอาจมาพร้อมกับความร้อนและ/หรือความเครียดจากเกลือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความเครียดจากภัยแล้งและสภาพแวดล้อมรวมถึงประเภทของดิน ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว การผลิตชาโลกมีความเสี่ยงอย่างชัดเจนต่อผลกระทบจากภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คาดการณ์ไว้ และปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้นในเวลาต่อมา จำเป็นต้องมีการวิจัยอย่างเข้มข้นเพื่อปรับปรุงการผลิตชาภายใต้สภาวะความเครียดที่หลากหลาย ไกลออกไป,

ES: อะไรคือนวัตกรรม (เทคโนโลยี, พันธุกรรม, โมเลกุล ฯลฯ) ที่อยู่ในขั้นตอนในการเพาะพันธุ์ชา?

ดร.ริชาร์ด ชาโล RC:ในความพยายามที่จะย่นระยะเวลาในการผสมพันธุ์ สถาบันได้นำแนวทางอณูชีววิทยามาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ ความก้าวหน้าล่าสุดในด้านเทคโนโลยีทางพันธุกรรมและจีโนมให้โอกาสในการพัฒนาเครื่องหมายใหม่หลายล้านรายการในชา ตลอดจนระบุยีนที่มีความสำคัญทางการเกษตรที่ช่วยให้เข้าใจถึงความสำคัญของการควบคุมลักษณะทางการเกษตรที่สำคัญ ความรู้ซึ่งสามารถแปลโดยตรงในการปรับปรุงพืชผล

Credit : westerncawx.net altamiraweb.info undertheradarspringfield.org implementaciontecnologicaw.com minghui2000.org ruisoares.org mythguide.org milstawestern.com harikrishnaexport.org editionslmauguin.com