ราคา “หุ้น Tesla” ตกลงหลัง Elon Musk เข้าซื้อ Twitter

ราคา “หุ้น Tesla” ตกลงหลัง Elon Musk เข้าซื้อ Twitter

นับว่าเป็นการแลกเปลี่ยนก็ว่าได้กับการลดลงของมูลค่า หุ้น Tesla ภายหลังจากที่ CEO ของบริษัท Elon Musk ทำการเข้าซื้อกิจการของ Twitter (27 เม.ย. 2565) ภายหลังจากที่ Elon Musk CEO บริษัทรถยนต์และเทคโนโลยีชื่อดัง – Tesla ได้ทำการเข้าซื้อกิจการของแพลตฟอร์มโซเซียลมีเดียชื่อดัง – Twitter ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้แล้วนั้น ในเวลานี้ราคาของ หุ้น ของบริษัทรถยนต์ได้ลดลงไปเป็น 2 เท่าของมูลค่าของนกฟ้าเสียอีก

โดยขณะนี้ ราคาของหุ้น Tesla ได้อยู่ที่ 876.42 ดอลลาร์ (30,048.22 บาท) 

มีการลดลงไปจากมูลค่าเดิม -12.18% (998.02 ดอลลาร์) ซึ่งก็ส่งผลให้มูลค่าตลาดของบริษัทหดลงไปอยู่ที่ 9 แสนล้านกว่าดอลลาร์ จากที่มีมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ การลดลงของมูลค่าของหุ้น Tesla นั้น ก็ถือว่าเป็นผลข้างเคียงจากการลงทุนเข้าซื้อกิจการของ Twitter และนอกจากมูลค่าของตัวหุ้นแล้วนั้น มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net worth) ของ Musk ก็ยังมีการลดลงตามไปอีกด้วย

ในส่วนของสาเหตุของการลดมูลค่าลงนั้น ก็มาจากความกังวลถึงความเสี่ยงในการลงทุนของตัว Musk ที่ก็มีความหวั่นกลัวว่าเขานั้นอาจจะยอมที่จะสละหุ้นของบริษัทไปเพื่อที่จะไปเล่นกับ Twitter แทน

ในขณะที่นักวิเคราะห์นั้น ก็ได้ทำการคาดการณ์ถึงปัจจัยในการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกล่าวว่ามีมาจาก 2 ปัจจัยด้วยกัน : 1) การทุ่มทุนในการซื้อขาย Twitter ของ Musk ที่มีการมองกันว่าจะส่งผลกระทบต่อตำแหน่งผู้บริหารของ Tesla (ในเชิงรบกวน) 2) ความกังวลในการนำเอาหุ้นของ Tesla ไปค้ำประกันการซื้อขายดังกล่าว ที่ก็มีความกังวลว่าจะมีการเพิ่มมากขึ้นไปอีก จากมูลค่าเดิม

ซึ่งก็มีการประมาณการว่าหุ้นของ Tesla จะยังคงตกลงอยู่เรื่อย ๆ ถ้าหากการซื้อ Twitter นั้น บีบให้ Musk ต้องขายหุ้นออกไปอีก ทำให้ก็ต้องมาดูกันไปเรื่อย ๆ ถึงผลกระทบที่ตามของดีลการซื้อขายกระฉ่อนโลกนี้

ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนบัตรคนจนปี 2565 สามารถเดินทางไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ได้ 7 แห่ง ประกอบด้วย สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา ตามเวลาที่หน่วยงานรับลงทะเบียนเปิดทำการในช่วงเช้าวันนี้

โดยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 กรมฯได้เป็นสื่อกลางเชิญผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศที่มีความสนใจจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในซาอุดีอาระเบีย เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมมูซาเนต (Musaned) จากผู้แทนกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคม ซาอุดีอาระเบีย โดยโปรแกรมดังกล่าวจะใช้ในกระบวนการจัดหางานของตำแหน่งงานประเภทแรงงานในบ้าน ทุกขั้นตอน เช่น การทำสัญญาจ้าง การอนุมัติ การติดตามผลการพิจารณาต่าง ๆ เป็นต้น

ใช้ “ใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์” รับประโยชน์ทดแทน ประกันสังคม ได้แล้ว

สปสช. ทำการเปิดเผยว่า ในเวลานี้ทางหน่วยงานเปิดให้สามารถใช้งาน ใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ รับประโยชน์ทดแทนในระบบ ประกันสังคม ได้แล้ว

ใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์, ประกันสังคม – (26 เม.ย. 2565) นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปสช.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผย สำนักงานประกันสังคมได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่นำระบบการออกใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ (MOPH Certificate) มาใช้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการใช้ใบรับรองแพทย์สำหรับทำธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือให้กับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการพัฒนาระบบสุขภาพ แบบ Digital Health

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า “การนำใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้งานในครั้งนี้ จะส่งผลดีไปยังผู้ประกอบการ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เช่น นำไปใช้ในการสมัครงาน ลาป่วย หลักฐานในการประกอบการวินิจฉัยสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทนจากสำนักงานประกันสังคม อีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทาง ใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน “หมอพร้อม” ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ป้องกันการปลอมแปลงได้เป็นอย่างดี”

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถโหลดเอกสารใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด และกรณีใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ยื่นประกอบการวินิจฉัยขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก

นายบุญสงค์ กล่าวต่อไปว่า ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วม ออกเอกสารใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศประกอบด้วยโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน) โรงพยาบาลนอกสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1,000 แห่ง ได้ที่เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข – https://mohpromt.moph.go.th/mp หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่อสร้างระบบนิเวศของตลาดการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีคุณภาพและประกอบธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อให้บริการผู้ลงทุนอย่างโปร่งใสและสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมแก่ผู้คนในสังคมต่อไป”

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป